Παροιμίες, Γνωμικά, Παροιμιώδεις φράσεις.

Το blog ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ αποτελεί την παράθεση του υλικού προσωπικής συλλογής, η οποία δημιουργήθηκε με γνώμονα τον σεβασμό και τον θαυμασμό στην λαϊκή σοφία και στην λαϊκή παράδοση.

Οι παροιμίες και οι παροιμιακές φράσεις καταγράφονται όπως ακριβώς εντοπίσθηκαν από τον συλλέκτη, χωρίς παρέμβαση ή κριτική στο περιεχόμενο.
Η έρευνα και η καταγραφή συνεχίζεται και το blog εμπλουτίζεται συνεχώς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Παροιμιακός Λόγος, είναι μια προσπάθεια καταγραφής και διάσωσης των παροιμιών και παροιμιακών φράσεων του θυμόσοφου λαού, η οποία κινδυνεύει να χαθεί στο σκοτάδι της αμνησίας και της παγκοσμιοποίησης. Με δέος και σεβασμό στη λαϊκή παράδοση, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, προσθέτοντας παροιμίες στη συλλογή μας. Το σχετικό υλικό μπορείτε να το στείλετε μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας, ή με e-mail στον διαχειριστή. paroimiakoslogos@gmail.com

Translate

Θαλής ο Μιλήσιος(33)

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (640 ή 624 π.Χ. Μίλητος, Ιωνία - 546 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και ο αρχαιότερος των προσωκρατικών, ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της φυσικής φιλοσοφίας στη Μίλητο.
 Κυρίως ο Αριστοτέλης, αλλά και άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι θεωρούν τον Θαλή ως τον πρώτο Έλληνα φιλόσοφο.
 Στον διάλογο του Πλάτωνα Πρωταγόρας, το όνομα που εμφανίζεται πρώτο στην λίστα πεπαιδευμένων ανθρώπων είναι του Θαλή του Μιλήσιου.
 Χαρακτηριστικά ο Μπέρτραντ Ράσελ είπε πως «Η Δυτική φιλοσοφία αρχίζει με τον Θαλή»
πηγή Βικιπαιδεια διαβάστε περισσότερα...
********************************************************
Είπε
"Αγάπα τον πλησίον"
Σημαίνει
Να αγαπάς τον πλησίον σου.
******
Είπε
''Απραγούντας μη ονείδιζε. Επί γαρ τούτους νέμεσις Θεών κάθηται''
Σημαίνει
Τους οκνηρούς μην τους κατηγορείς. Γιατί πάνω τους κάθεται από τώρα η τιμωρία των θεών.
******
Είπε
''Γεώδη τα άστρα''
Σημαίνει
Τα άστρα αποτελούνται από τα ίδια συστατικά με την γη.
******
Είπε
''Γεωργού αύρας και ονωνίδας αντί πυρών και κριθών συγκομίζειν εθέλοντος, ουδέν διαφέρει τύραννος ανδραπόδων μάλλον άρχειν ή ανδρών βουλόμενος''
Σημαίνει
Ο τύραννος που θέλει να κυβερνά περισσότερο δούλους παρά ανθρώπους ελεύθερους, δεν διαφέρει καθόλου από τον γεωργό που προτιμά να συγκομίζει ήρας και παράσιτα παρά σιτάρι και κριθάρι.
******
Είπε
"Γνωθι σ'αυτόν"
Σημαίνει
Να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας ή μας προτρέπει να ανοίξουμε τα μάτια και να αντιληφθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε.
Επιγραφή που δεσπόζει ανάμεσα στις επιγραφές του Μαντείου των Δελφών.
Φράση που αποδίδεται μεταξύ άλλων σοφών και στον Θαλή τον ΜΙλήσιο. 
******
Είπε
''Ειρήνην αγάπα''
Σημαίνει
Να αγαπάς την ειρήνη.
******
Είπε
"Ευδαιμονίαν άρχοντος νομίζειν, ει τελευτήσειε γηράσας κατά φύσιν"
Σημαίνει
Να θεωρείς ευτυχισμένο τον άρχοντα ο οποίος θα κατορθώσει πρώτ’ απ’ όλα να γεράσει, και έπειτα να πεθάνει από φυσικό θάνατο.
******
Είπε
"Ἔφασκε γάρ, φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ· πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον,εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος.
Σημαίνει

Για τρία πράγματα ευχαριστώ την τύχη: πρώτα γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι θηρίο, δεύτερο γιατί γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα και τρίτο γιατί γεννήθηκα Έλλην και όχι βάρβαρος.

******

Είπε

''Καιρόν γνώθι''

Σημαίνει

Να γνωρίζεις την αξία του καιρού.

******

Είπε

"Κάλλιστον κόσμος ποίημα γαρ θεού"
Σημαίνει
Το πιο καλό πράγμα που έφτιαξε ο Θεός είναι ο κόσμος.
******
Είπε
"Κρατίστην είναι δημοκρατίαν την μήτε πλουσίους άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας"
Σημαίνει
Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες.
******
Είπε
"Μέγιστον τόπος άπαντα γαρ χωρεί"
Σημαίνει
Το μεγαλύτερο πράγμα είναι ο χώρος, διότι μπορεί να περιλάβει τα πάντα.
******
Είπε
"Μέτρω χρω"
Σημαίνει
Να χρησιμοποιείς τη ισορροπία.
******
Είπε
''Μη διαβαλλέτω σε λόγος προς τους πίστεως κεκοινωνηκότας''
Σημαίνει
Η συκοφαντία να μη σε κάνει να χάνεις την εμπιστοσύνη σου, από εκείνους με τους οποίους επικοινωνείς με πίστη, δηλαδή να μη δίνεις σημασία σε διαβολές που αφορούν πρόσωπα της εμπιστοσύνης σου.
******
Είπε
''Όσα νεμεσάς τω πλησίω, αυτός μη ποίει''
Σημαίνει
Όσα μισείς στον διπλανό σου, εσύ ο ίδιος μην τα κάνεις.
******
Είπε
''Ου χείρον μοιχείας επιορκία''
Σημαίνει
Η καταπάτηση του όρκου δεν είναι λιγότερο ανήθικη πράξη από την μοιχεία.
******
Είπε
''Πιστόν γη, άπιστον θάλασσα, άπληστον κέρδος''
Σημαίνει
Ασφαλής είναι η στεριά, επισφαλής η θάλασσα, αχόρταγο το κέρδος.
******
Είπε
"Πρεσβύτατον των όντων θεός αγέννητον γαρ"
Σημαίνει
Επειδή ο θεός είναι αγέννητος, είναι ο πιο ηλικιωμένος από όλους 
και δεν έχει αρχή ούτε τέλος.
******
Είπε
"Πως αν τις ατυχίαν ράστα φέρει; Ει τους εχθρούς χείρον πράσσοντας βλέποι"
Σημαίνει
Πως είναι δυνατόν να υποφέρει κανείς την ατυχία πιο εύκολα; Αν βλέπει τους εχθρούς του να δυστυχούν περισσότερο από εκείνον.
******
Είπε
"Σοφώτατον χρόνος ανευρίσκει γαρ πάντα"
Σημαίνει
Το πιο σοφό από όλα είναι ο χρόνος γιατί βρίσκει τα πάντα.
*****
Είπε
άχιστον νους δια παντός γαρ τρέχει"
Σημαίνει
Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει.
*******
Είπε
''Της γης αναιρεσθείσης σύγχυσιν τον όλον έξειν κόσμον''
Σημαίνει
Αν η γη καταστραφεί, ολόκληρος ο κόσμος (Σύμπαν) θα αναστατωθεί.
******
Είπε
''Τι βλαβερώτατον; Κακία. Και γαρ τα χρηστά βλάπτει παραγενομένη''
Σημαίνει
Τι είναι το πιο βλαβερό; Η κακία. Γιατί βλάπτει και τα καλά όταν τα πλησιάσει.
******
Είπε
''Τι δύσκολον θεάσαι; γέροντα τύραννον''
Σημαίνει
Τι είναι δύσκολο να δει κανείς ; Τύραννο που πρόφτασε να γεράσει.
******
Είπε
''Τι δύσκολον; Το εαυτόν γνώναι''
Σημαίνει
Τι είναι δύσκολο; Το να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του.
******
Είπε
''Τι εύκολον; Το άλλω υποτίθεσθαι''
Σημαίνει
Τι είναι εύκολο; Το να συμβουλεύει κανείς τον άλλον.
******
Είπε
''Τι ισχυρότατον; Ανάγκη. Μόνον γαρ ανίκητον''
Σημαίνει
Τι είναι ισχυρότατο; Η ανάγκη. Γιατί μόνο αυτή δεν νικάται.
******
Είπε
''Τι κάλλιστον; Κόσμος. Παν γαρ το κατά τάξιν τούτου μέρος εστί''
Σημαίνει
Το ωραιότερο πράγμα είναι ο Κόσμος. Γιατί είναι έργο του Θεού και οτιδήποτε γίνεται με τάξη, είναι δικό του μέρος.
******
Είπε
''Τι κοινότατον; Ελπίς. και γαρ οίς άλλο μηδέν, αύτη παρέστη''
Σημαίνει
Τι είναι το πιο κοινό σε όλους; Η Ελπίδα. Γιατί και τίποτα άλλο να μην υπάρχει, αυτή παρευρίσκεται.
******
Είπε
''Τι σοφώτερον; Χρόνος. Τα μεν γαρ εύρηκεν ούτος ήδη, τα δ’ ευρήσει''
Σημαίνει
Τι είναι το πιο σοφό; Ο χρόνος. Γιατί αυτά μεν αυτός τα έχει ανακαλύψει ήδη, τα άλλα δε θα τα ανακαλύψει στο μέλλον.
******
Είπε
''Τον φίλον κακώς μη λέγε, μη δ’ εύ τον εχθρόν. Ασυλλόγιστον γαρ το τοιούτον''
Σημαίνει
Τον φίλο σου να μην τον κακολογείς, ούτε και να επαινείς τον εχθρό. Γιατί αυτό είναι ανόητο.
******
Είπε
''Το παρόν εύ ποίει''
Σημαίνει
Να καθιστάς ευχάριστο τον παρόντα καιρό σου.
******
Είπε
''Φίλων παρόντων και απόντων μεμνήσθαι''
Σημαίνει
Πρέπει να ενθυμούμεθα τους φίλους όχι μόνο όταν είναι παρόντες αλλά και όταν είναι απόντες.
******

 • Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και ζημιώνοντας τον εαυτό σου
 • Αυτά για τα οποία κατηγορούμε τους άλλους, οι ίδιοι να μην τα κάνουμε
 • Σε τίποτα δεν διαφέρει ο θάνατος από την ζωή.
 • Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά όλα έχουν ελαττώματα και παραλείψεις
 • Πρέπει να μιλάει κανείς για τα φυσιολογικά πράγματα και για τα απίθανα να σιωπά
 • Ό,τι κακό συμβαίνει στο σπίτι σου μην το κοινολογείς
 • Tη ζωή σου, μιας και είναι σύντομη, μην την κάνεις να φαίνεται μακριά με κακά πράγματα.
 • Πρέπει να μη πιστεύεις στους εχθρούς ακόμα και όταν λένε πιστευτά πράγματα, ενώ
  να πιστεύεις τους φίλους ακόμα και όταν λένε απίστευτα πράγματα.
 • Τα άστρα αποτελούνται από τα ίδια συστατικά με την γη.
 • Βέβαιο είναι ό,τι έχει γίνει, ενώ ό,τι πρόκειται να γίνει είναι ασαφές.
 • Να μη λες αυτό που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε περιγελάσουν.
 • Να αποφεύγεις να μπαίνεις εγγυητής.
 • Μην πιστεύεις -μην έχεις εμπιστοσύνη- σε όλους.
 • Η έλλειψη απασχόλησης φέρνει την πλήξη.
 • Να μην είσαι αργόσχολος, ακόμα κι αν έχεις πλούτη.
 • Βαρύ φορτίο η αμορφωσιά.
 • Μη βαριέσαι να λες έναν καλό λόγο στους γονείς σου.
 • Να ρυθμίζεις τις πράξεις σου σύμφωνα με το μέτρο.
 • Μη μιμείσαι τα ελαττώματα του πατέρα σου.
 • Μην αποχτάς τα πλούτη σου με ανέντιμο τρόπο.
 • Να μην καλλωπίζεσαι εξωτερικά μόνο, αλλά να είσαι ωραίος και στις πράξεις σου.
 • Ό,τι καλό κάνεις για τους γονείς σου, το ίδιο να περιμένεις στα γηρατειά και από τα παιδιά σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: