Παροιμίες, Γνωμικά, Παροιμιώδεις φράσεις.

Το blog ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ αποτελεί την παράθεση του υλικού προσωπικής συλλογής, η οποία δημιουργήθηκε με γνώμονα τον σεβασμό και τον θαυμασμό στην λαϊκή σοφία και στην λαϊκή παράδοση.

Οι παροιμίες και οι παροιμιακές φράσεις καταγράφονται όπως ακριβώς εντοπίσθηκαν από τον συλλέκτη, χωρίς παρέμβαση ή κριτική στο περιεχόμενο.
Η έρευνα και η καταγραφή συνεχίζεται και το blog εμπλουτίζεται συνεχώς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Παροιμιακός Λόγος, είναι μια προσπάθεια καταγραφής και διάσωσης των παροιμιών και παροιμιακών φράσεων του θυμόσοφου λαού, η οποία κινδυνεύει να χαθεί στο σκοτάδι της αμνησίας και της παγκοσμιοποίησης. Με δέος και σεβασμό στη λαϊκή παράδοση, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, προσθέτοντας παροιμίες στη συλλογή μας. Το σχετικό υλικό μπορείτε να το στείλετε μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας, ή με e-mail στον διαχειριστή. paroimiakoslogos@gmail.com

Translate

Ε (3013)

 1. Εαυτόςμου(Εγώ(37)
 2. Έγκαιρα,Άμεσα(24)
 3. Εγκατάλειψη (5)
 4. Έγκλημα (2)
 5. Εγκράτεια (6)
 6. Έγνοια(5)
 7. Εγωισμός (75)
 8. Έθιμα (17)
 9. Ειδήσεις(19)
 10. Ειδικότητα(21)
 11. Ειλικρίνεια(9)
 12. Ειρήνη(10)
 13. Ειρωνεία(40)
 14. Εκδίκηση (46)
 15. Εκκλησία (14)
 16. Εκλεκτικός (3)
 17. Εκμετάλευση (51)
 18. Εκπαίδευση(11)
 19. Έκπληξη(8)
 20. Εκτίμηση,Υπόληψη(32)
 21. Ελαττώματα(125)
 22. Ελάφι (2)
 23. Έλεγχος (2)
 24. Ελεημοσύνη (44)
 25. Ελευθερία (39)
 26. Ελιά (20)
 27. Έλληνας(10)
 28. Ελπίδα (47)
 29. Εμμονή (16)
 30. Εμπαιγμός (8)
 31. Εμπειρία (44)
 32. Εμπιστοσύνη(9)
 33. Εμπόδιο(11)
 34. Εμπόριο(63)
 35. Εμφάνιση(52)
 36. Εναλλακτικές-επιλογές(9)
 37. Έναρξη(1)
 38. Ενδιαφέρον(15)
 39. Ενέργειες(153)
 40. Ενθουσιασμός(5)
 41. Ενότητα,Συνεργασία(21)
 42. Ενοχλητικός,Ενόχληση(20)
 43. Ένοχος,Ενοχή(15)
 44. Έντομα  (9)
 45. Εντοπιότητα  (3)
 46. Εξαναγκασμός  (32)
 47. Εξαπάτηση(15)
 48. Εξαφάνηση (4)
 49. Εξειδίκευση (14)
 50. Εξέλιξη (14)
 51. Έξοδα (15)
 52. Εξουσία(51)
 53. Έξυπνος(32)
 54. Εορτές(16)
 55. Επαγγέλματα(39)
 56. Έπαινος(31)
 57. Επάρκεια(9)
 58. Επίβλεψη(4)
 59. Επιβολή(5)
 60. Επιδείνωση(10)
 61. Επίδειξη(9)
 62. Επιδεξιότητα(25)
 63. Επιδιορθώσεις(3)
 64. Επιδίωξη(7)
 65. Επιείκια(10)
 66. Επιθυμία(74)
 67. Επίκαιρο,Ανεπίκαιρο(30)
 68. Επικοινωνία(8)
 69. Επιλογές(24)
 70. Επιμέλεια(35)
 71. Επιμονή(54)   
 72. Επιπολαιότητα (22)
 73. Επίσκεψη (17)
 74. Επιτήδειος (10)
 75. Επιτίμηση (6)
 76. Επιτυχία (30)
 77. Επιφυλακτικότητα (4)
 78. Επιχειρήσεις (6)
 79. Επόμενο (Φυσικό επακόλουθο) (7)
 80. Εποχές (49)
 81. Έργα (61)
 82. Εργασία (470)
 83. Εργάτες (45)
 84. Έρευνα(2)
 85. Ερημιά(1)
 86. Έριδα(26)
 87. Ερωτας(75)
 88. Ερωτήσεις(8)
 89. Ερωτικού-περιεχομένου(84)
 90. Ετοιμότητα(2)
 91. Ευαισθησία(2)
 92. Ευγένεια(41)
 93. Ευγνωμοσύνη(17)
 94. Ευεργέτης,Ευεργεσία(9)
 95. Ευθύνη(17)
 96. Ευκαιρία(72)
 97. Ευκολία(9)
 98. Ευπιστία(2)
 99. Ευσέβεια(9)
 100. Ευτυχία(25)
 101. Ευχές(46)
 102. Εφόδια(5)
 103. Εχεμύθεια(5)
 104. Εχθρός(73)

Δεν υπάρχουν σχόλια: